Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bábadžího formulace: Pravda

20. 6. 2011

 

 

Bábadžího formulace

 

 

Už jsme probrali celou duchovní Cestu člověka v termínech Pataňdžaliho schématu. Abychom se neopakovali, pohovoříme si o tom samém analyzováním formulace duchovního rozvoje, navrhované Avatarem Bábadžím [9,10,18,19,60]. Tato formulace je taková: 

Pravda — Prostota — Láska — Karmajóga (Sloužení) — Zničení svého nižšího «já» kvůli splynutí s «Já» Boha.

 

* * *

 

 

Příchod Posla Boha Otce, Ježíše Krista, v těle na Zemi, byl nejednou předpovídán židovskými proroky. Ale Ježíš přišel — a jen malá část židů Ho uznala za Krista; právě ti se stali prvními učedníky a šiřiteli nového Božího Učení pro tuto oblast Země. Ale oficiální synagoga stejně Ježíše za Posla Boha Otce neuznala a… už téměř dva tisíce let od té doby čeká na jiného Krista… 

Stejný fenomén se projevil celkem nedávno: ve všech masových organizacích, které se nazývají křesťanskými, — také nezpozorovali Boha, zjeveného před lidmi v lidském těle! 

Sám Ježíš Kristus předpověděl: «Až uvidíte Toho, Který není zrozen z ženy, — padněte k zemi a uctívejte Ho: On je váš Otec» (Tomášovo Evangelium, 16; viz [30]). Ale v roce 1970 přišel na Zemi právě tak Avatar Bábadží — a «křesťané» Ho nepoznali. 

A nyní působí na Zemi ještě jeden Avatar — Satja Sai, znovu káže jedno a to samé Jednotné Učení Boha Otce — a opět Ho neuznávají hierarchové ani jedné z masových církví!  

Bůh se stal «Konkurencí» pro spoustu náboženských organizací: vždyť On může «přetáhnout k sobě» jejich «ovečky». A kdo bude pak vydržovat všechny ty, kterým dává obživu církev? Proto, například, někdo straší svoje farníky: «Všechno, co je z Východu, je od ďábla!», «Když nezůstanete s námi — propadnete peklu!»… 

Ale Ježíš Kristus se přece vtělil na «Blízkém Východě» — v Judeji. A Krišna, a Bábadží, a Satja Sai jsou také z Východu. Takže, Bůh je «z Východu»?

* * *

Bábadží je jedním z představitelů Boha Otce, Jeho Částí. Periodicky se vtěluje na Zemi — kvůli pomoci lidem — jako Avatar. Jedno z Jeho Vtělení se uskutečnilo na konci devatenáctého století, bylo popsáno Jóganandou [65]. Druhé se událo v letech 1970 až 1984 znovu v severní Indii, kde se On zjevil lidem tak, že si pro Sebe zmaterializoval okamžitě dospělé tělo a prožil v něm 14 let. 

Bábadží i v současnosti, spolu s Ježíšem Kristem, Satja Sai, Krišnou a dalšími Božskými Učiteli, kteří jsou osobnostními Projeveními Boha Otce, pomáhá důstojným Božím učedníkům — ale teď už z nevtěleného stavu. 

Za svého posledního pozemského Vtělení zanechal Bábadží lidem krátkou a jasnou variantu Božího Učení, jejímž «jádrem» je právě výše uvedený stručný a vyčerpávající výčet všeho, co my, lidé, musíme dělat. To nejdůležitější pro nás teď je — správně pochopit, co stojí za těmi slovy, a potom všechno vykonat.

 

 

Pravda

 

Tento bod Bábadžího formulace má na mysli pochopení toho, co je Bůh, Evoluce Vesmírného Vědomí, jaké je moje místo v ní a co bych konkrétně měl dělat. Tohle pochopení v současnosti nemá téměř nikdo. 

A tak je v Indii v současné době nejoblíbenějším «lidovým bohem» pohádkový (jinak řečeno, vylhaný) Ganéša: člověk s hlavou slona, který se zrodil jakoby na Nebesích z pohlavního styku jiných «bohů». 

V «křesťanském» světě tvrdí, že náš Bůh je Ježíš Kristus, ale muslimové, prý, mají jiného, bezpochyby, lživého Boha — Alláha. Ačkoliv Alláh — to je doslovný překlad slovního spojení Bůh Otec do arabštiny. A právě lásku a směřování k Němu nám přikazoval Ježíš Kristus.

V současné době většina «křesťanů» ztratila jak Boha Otce, Který zaujímal hlavní místo v kázáních Ježíše, tak i LÁSKU, bez které lidé nemají šanci na sblížení s jejich Tvůrcem… 

Je zapotřebí, aby se rozumný člověk sám naučil vidět rozdíl mezi opravdovým křesťanstvím jako Učením Ježíše Krista — a na druhé straně, těmi variantami jeho chápání lidmi, které existují pod tím samým názvem. A mezi nimi je možné rozeznat stupně překroucení až do úplného převrácení, úplného «naopak». 

A čím by se měli zabývat ti, kteří se považují za křesťany? Musejí se učit Učení Ježíše Krista a následovat ho! 

A aby byl tento úkol ulehčen, musí být, zaprvé, Učení systematizováno podle probíraných témat [10,18] a, zadruhé, musí existovat metodologie jeho realizace5.

 

* * *

 

Někdo si může pomyslet: autor všechny kritizuje, pravděpodobně chce sám sebe «doporučit» za «Spasitele»! 

Ne, nechci «doporučit» sebe — ale Boha! Já osobně přece nepotřebuji proslulost a slávu: vždyť jsem si pro sebe vybral skromný a tichý mnišský život. Ale chci pomoci lidem. A sloužím Bohu. 

…Ano, Bůh k Sobě nevede Přímou Cestou nesprávné lidi. To jsou slova z Koránu. 

A Přímá Cesta k Němu — to je Cesta Lásky: lásky k lidem, všem živým bytostem, ke Stvoření i k Tvůrci. To je Cesta k Němu jako ke správně pochopenému Cíli. To je Cesta očištění sebe, jako duše, od všeho toho, co není Božské: konkrétně od hrubosti, násilnosti, libovolných forem egocentrizmu — se zaměněním egocentrizmu Bohocentrizmem. A to všechno je reálné! 

Pokud byste se mohli alespoň jednou obejmout s nevtěleným Ježíšem zjeveným v lidské podobě a procítit Jeho Božskou Lásku, Jemnost a Něžnost — ve spojení s bezmeznou Silou a Božskou moudrostí, vzniklou Splynutím s veškerým Vesmírným Vědomím nejvyššího eonu — pak byste rázem pochopili, co konkrétně v lidech oceňuje Bůh, jakými nás On chce vidět! 

Ale abychom byli odměněni takovými Objetími, musíme přistoupit blíže k Němu — ne tělesně, ale v kvalitě duší.

 

* * *

Jedna z variant odpovědi na otázku: «Co je to Pravda?» je taková: 

«Probíhá Evoluce v hranicích Těla Absolutna.

Naším Cílem je Tvůrce. Naším úkolem je stát se z části Absolutna — Částí Tvůrce, obohatit Ho sebou.

Kvůli tomu se musíme stát Láskou —  silnou, moudrou a zjemnělou na úroveň Prvotního Vědomí.».

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář