Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlanťan Tót

22. 4. 2017

Atlanťan Tót

Klíče k tajemstvím bytí

 

Já bych chtěl mluvit vaším prostřednictvím. Navrhuji vám, abyste začali zapisovat novou knihu. Mohla by se nazývat asi takto: «Kniha Zrozených ve Světle. Klíče k tajemstvím bytí».

Budu vděčný všem, kdo pomohou v materializaci tohoto záměru – pro lidi vaší doby a následujících pokolení.

Moje znalosti o Atlantidě, Egyptě a Řecku jsou velké!

Já jsem jedním z Průvodců Pravdy pro lidstvo. To je Moje Předurčení! Já jsem je vykonával a vykonávám je i nadále!

Chtěl bych, aby se s Mým jménem nespojovaly jen svitky papyru, které byly vkládány do záhlaví zemřelých těl, a zapomenuté rituály... Ačkoliv Moji Zvěst lidem přinesly také Smaragdové desky, ale to není všechno...

Existuje něco, o čem jsi nám ještě neříkal?

Poslouchejte – a dozvíte se!

Vědomosti vyšších duchovních Škol jsou nezničitelné! Ony existují jako svého druhu živá knihovna. Nositeli vědomostí tu nejsou knihy, ale Duše, které Se nasytily Moudrostí a Světlem. Tyto vědomosti jsou uschovány navěky, vždyť jejich Nositelé jsou přece nesmrtelní!

A tak je teď vaším úkolem – udělat část z těchto velkolepých pokladů Ducha otevřenou.

* * *

Vnímejte, lidé, hlas Atlanťana, Kterého nazývali Tótem!

Země ležela v kolébce Tvořivých Rukou, když jsem Já přišel na Zemi a přijal vědění o té Tvořivé Síle, ve Které je Zdroj rozvoje všeho!

Já bych chtěl zanechat Poselství lidstvu Země – jak na příští staletí, tak i na současné dny. Vždyť na každý den života člověka existují prosté pokyny, jejichž dodržování pomůže jdoucímu po Cestě Světla.

Bůh – doopravdy existuje! On může být vnímán k tomu připravenou duší-vědomím – jako nemateriální Živé Nejjemnější Světlo.

Poznání Božského Světla přijde ke každému, kdo k Němu usiluje a pracuje na tom, aby Je mohl vnímat!

Pro to se duše musí zjemnit a stát se něžně průzračnou, a poté se rozhořet Božským Ohněm.

Já chci vyprávět o Cestě ke Světlu! Právě o tom budu mluvit!

Dám vám devět klíčů k tajemstvím, skrytým uvnitř každého!

Klíče ke všem tajemstvím bytí jsou skryty v samotném člověku, v jeho mnohorozměrné podstatě, strukturou podobné uspořádání vesmíru.

Skryté – neznamená schované! Skryté – znamená ještě nepoznané, neuvědomělé!

V semínku je vložena možnost, stát se rostlinou. V člověku je vložena možnost stát se Bohem! Právě tak, jako je přirozeným předurčením semínka stát se rostlinou, – tak je i přirozeným předurčením člověka dorůst do Boha!

Ne z každého semínka a ne z každého člověka vyrůstá to, co je skryto v jeho potenciálu. Ale člověk je vědomý, on je schopen poznat stupně růstu duše a projít po nich až ke Splynutí s Prvotním Světlem!

Člověk není materiální tělo. Hmota je jen dočasný oděv duše.

Člověk je duše, zrozená pro Nesmrtelnost! Jeho předurčením je stát se Světlonosným Duchem a poté rozmnožit Oceán Jednoty Dokonalých, tvořících všechno ve vesmíru!

Takže, ó člověče, Já ti dám klíče! Ty je můžeš přijmout a použít pro získání lásky, moudrosti a síly na své Cestě.