Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola čtvrtá. Klíč práce.

3. 5. 2017

Kapitola čtvrtá. Klíč práce.


 

Sklíčenost je vlastní zahálce.

Neustálá práce je vlastní poznávajícímu Prvotního.

Světlo postihuje jen ten, kdo pracuje.

Bez klíče Práce není možné projít Cestu k Dokonalosti!

Není snadné získat moudrost!

Není jednoduché očistit duši a obnažit ji před Světlem!

Ale jenom tehdy, až bude temnota v tobě setřena a všechny příkrovy duše sedřeny, se může ve tvém srdci rozsvítit Světlo!

Jenom vlastním přičiněním se postihuje moudrost!

Ten, kdo takové úsilí nevykonává, – stojí na místě nebo sjíždí zpátky. Poněvadž existuje nejen Cesta rozvíjení, ale je i cesta degradace, vedoucí do tmy! Buď vždy zaměřen ke Světlu a nepřestávej pracovat na sobě-duši!

A také věz, že i Ti, Kdo už postihli Život ve Světle, nepřestávají pracovat. Jejich práce je jiná. Může zahrnovat celé světy rozvoje Života.

Veliké snažení v tobě musí vyrůst, člověče, abys pokořil svoji nižší přirozenost a zdolal Cestu ke Světlu! Rok za rokem v neustálé dřině a snažení – musíš shromažďovat moudrost a sílu a vzrůstat láskou! Veliké úsilí musíš vykonávat neustále, abys mohl získat osvobození od těžkého a kalného v duši!

... Pokaždé, když na Cestě dorazíš k nové překážce a myslíš si, že už jsi dosáhl hranice, – věz: že ty jenom stojíš na prahu nové etapy a může začít osvojování nového stupně tvého vzestupu! Jelikož překážky jen označují stupně Cesty! A – Jednotný, Kterého ty poznáváš, je neohraničený!

Nemysli si, že Ti, Kdo září Světlem Moudrosti a objímají Sebou nekonečnost vesmíru, byli vždy takoví. Věz, že byl čas, kdy i Oni zdolávali Cestu ke Světlu; a vyrůstali z malých – k Velikým! Ať tě vědění o tom upevní v úsilích! Poněvadž ten, kdo nevynakládá úsilí, nedosahuje Cíle!

Všemožná materiální bohatství ti nepřinesou štěstí, jestliže jsi nepracovat na nivě duchovní!

Když duší vyrůstáš ke Světlu, dělej dokonce ještě víc, nežli máš uloženo, – a zaraduješ se!

... Každý Můj klíč otevírá novou bránu na Cestě, vedoucí k Životu ve Světle. Použij ty klíče také pro pomoc druhým, usilujícím ke Světlu! To je sloužení, milé Stvořiteli!

To, co jsi přidal do Bytí Veškerenstva, právě to je důležité! Vždyť to určuje hodnotu tvého života – pro Život jako Celek!

Vládcové světa, Mistrové Života, – pracují, a přinášejí ty vědomosti vtěleným lidem. Oni si Svou práci vybírají Sami – a svým snažením urychlují Evoluci Celku!

... Svobodná a překrásná je duše, která se přibližuje ke Světlu! Kráčej i ty v harmonii, přebývej v bezchybnosti a pamatuj si, že nejdeš sám, ale že jsi veden Posly Světla!