Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola druhá. Klíč Ticha

29. 4. 2017

Kapitola druhá. Klíč Ticha


 

Poslouchej, co Já říkám, – a zapamatuj si!

Kvůli tomu žijí Poslové Světla mezi lidmi, aby vědomosti o Pravdě nebyly ztraceny!

Mně je známa celá Cesta rozvíjení duše: od člověka – až k Bohu!

A každý člověk se musí dozvědět, že je to možné i jemu! Právě v tomto je poslání života v těle: vypěstovat sebe-vědomí do Božskosti!

Všechno stvořené – slouží tomuto úkolu! Každá «kapička života» – duše – musí růst, stávat se stále složitější ve svém rozvoji a usilovat o Splynutí s Vyšším Vědomím!

Bůh – v aspektu Stvořitele – je Nekonečný Oceán Věčného Dokonalého Vědomí, Kterým je všechno stvořeno a řízeno v «projeveném» vesmíru.

Země je maličká planeta v nekonečnosti vesmírného prostoru... Vesmír je naplněn životem... Tak ať ti každá hvězda na obloze připomíná věčný a nekonečný prostor, ve kterém tvoří Bůh!

Ať ti i naše zlatá hvězda – Slunce – připomíná Tvořivou Sílu Boha!

... Tak tedy, když Já mlčím, – poslouchej Moje ticho! Když Já mluvím – vnímej Moje slova a myšlenky! Prosyť se, naplň se Mými stavy!

Poslouchej ticho! Já ti daruji klíč Ticha! Poslouchej!

... Věčnost... – tu je také možno poslouchat! Věčnost nemá mělké povrchní zvuky. Věčnost – to je ticho... Je to rozměr času od minus nekonečnosti do plus nekonečnosti... A v každém bodu této nekonečnosti existuje okamžik «teď», ve kterém je to nejhlubší ticho věčnosti...

Zvuky – přicházejí a odcházejí v řece času... Ale ticho existuje stále! Je to ticho vesmíru, ticho Boha!

Poslouchej! Naplň se tím tichem! Naplň se tak, aby všechno povrchní, nepotřebné – bylo vytěsněno!...

A potom ho naplníš – sebou!

V tomto tichu se můžeš učit Moudrosti. Poněvadž začneš rozlišovat důležité – a nepodstatné.

Až se naučíš poslouchat ticho, dokážeš v budoucnu vidět z Hlubin. Vždyť ticho zaplňuje i Moje Hlubiny.

A odtud, z Mého Klidu, je vidět podstata všeho, co se děje.

Umění poslouchat ticho se získává prostřednictvím ponoření do centra sama sebe – do duchovního srdce. Tři čakry odshora a tři čakry zespodu, a v hrudním koši, v dutině čakry anáhaty, je nejdůležitější část lidského organizmu. V její hlubině je možné najít dveře, které se otevírají do Božské Lásky, do Mého Klidu!

Ale, aby se ty dveře mohly otevřít, musí být na obou jejich stranách stejná zjemnělost vědomí.

Naplň duchovní srdce tichem – a jenom tehdy můžeš v nekonečnosti ticha objevit ty dveře.

A jestliže naplníš svoje duchovní srdce ohněm lásky ke Stvořiteli – pak se pro tebe ty dveře otevřou do Božského Plamene Jeho Lásky!

Ale jestliže je v dutině čakry... jen matný šedivý soumrak lhostejnosti... – pak se dveře do světů Světla neotevřou...

... Nauč se přebývat v tichu i mezi lidmi!

Tlachání toho, kdo nezískal rovnováhu ticha, překáží na Cestě jemu, i druhým!

Vyhýbej se zbytečným slovům sám: nezatěžuj jimi mysli společníků!

A vyhýbej se i tlachání druhých lidí, abys nenarušoval čistotu ticha v sobě!

Mnohoslovnost nic dobrého nepřináší! Nadbytek řečí vede jen k omylům!

Ať je ticho ozařováno pouze slovy moudrosti, která jsou darována tobě nebo je dáváš ty!

Jen ten, kdo poznal splynutí s tichem, – dostává veliké blaho: získává osvobození od tlachavosti mysli!

Tichem si otevíráš cestu srdce a cestu moudrosti!