Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola osmá. Klíč Nesmrtelnosti.

31. 5. 2017

Kapitola osmá. Klíč Nesmrtelnosti.


 

Probuď se, člověče, a obrať svůj zrak do hloubky – do Světla Věčného Života. To Světlo žije v tobě!

Ano, je ukryto uvnitř tebe, ó člověče! A ty máš možnost právě v sobě odhalit tento Neuhasitelný Zdroj Života, Zdroj Nesmrtelnosti! Úrovně-eóny, co tě obklopují, jsou ve stejném čase přítomny i uvnitř tebe – jako mnohorozměrného organizmu. Proto můžeš poznat podstatu mnohorozměrnosti vesmíru – nejprve uvnitř svojí mnohorozměrné podstaty.

... Nehledej «údolí stínů», zamiř ke Světlu – a Světlo se před tebou otevře!

Jakmile Světlo zaplní tebe-duši – tma pro tebe přestane existovat. Poněvadž síly temnoty nemají moc tam, kde zavládlo Světlo!

Dokonce i tvoje tělo se může stát pochodní, svítilnou, ukazující Cestu lidem!

Tvoje tělo a ty-duše se mohou stát dokonalými, protože možnosti neomezeného Zdokonalování vložil do člověka Tvůrce! A ty jsi schopen získat Velikou Dokonalost prostřednictvím Splynutí s Prvotním!

Takže, tobě náleží klíč k Nesmrtelnosti! Ty ho můžeš používat!

... Povím ti o Nesmrtelnosti víc.

Život a rozvoj spousty individuálních duší ve vesmíru – to je mechanizmus Evoluce Veškerenstva. Zdůrazňuji, že vývoj duší probíhá v Něm.

Duše žije dlouho! Po smrti těla se znovu rodí do života bez těla. Prostřednictvím zrození v těle získává nový stupeň pro pokračování svého vývoje. Tak se to opakuje znovu a znovu, a každý stupeň se může stát přiblížením k Životu ve Světle.

Jen ti, kdo si přejí tmu, si vytvářejí svoje zničení...

Ale nás teď konkrétně zajímá to uvědomění sama sebe, kterého je schopna lidská duše.

Neztratit uvědomění si sama sebe se smrtí těla, si přáli mnozí. Tato schopnost spočívá v přenesení funkce myšlení ze substrátu tělesného mozku na nemateriální struktury, na vědomí. Pak bude takové vědomí schopné myslet i bez těla, duše si zachová všechny ty vědomosti a zkušenosti, které si vtiskla do paměti za života v těle.

Ale tohle vůbec není ta Nesmrtelnost, o které ti chci povědět... Vždyť zachovat si posuzované uvědomění je schopno nejen zjemnělé vědomí, ale i vědomí velké a hrubé. Ale věz, člověče, že v hrubosti, v nezjemnění – spočívá překážka pro pro opravdovou Nesmrtelnost!

Existuje velká příležitost získání Nesmrtelnosti, když duše dosáhla ohromnosti, ale také i zjemnělosti, podobné Prvotnímu Vědomí, Stvořiteli! Duše, navěky se vlévající po smrti těla do bezbřehého Oceánu Nejjemnějšího Vědomí a poté z Něho vycházející do Stvoření, jsou Držiteli opravdové Nesmrtelnosti – Nesmrtelnosti ve Splynutí se Stvořitelem!

Člověk se může stát pánem života a smrti, může vyrůst duší – až ke Zrození v Tvořivém Světle! Takový Člověk, když vyplnil Svoje poslání v těle, je pak opouští tehdy, kdy Sám uzná za nutné, podle Svojí vůle!

Tak opouštějí těla Veliké Duše, protože znají poslání Svých životů v tělech a čas odchodu do Světla – pokud už splnili Svoje Mise, když žili v tělech na Zemi. Podle Svojí vůle, souhlasící s Vyšší Vůlí, mohou opouštět těla. Oni vládnou nad smrtí Svých těl právě tak, jako vládli i Svým životům.

... Ale je ještě i něco většího! Z existence jako Část Obyvatele Hlubin je možné ovládat materiální tělo jako centrum a nástroj Jeho Síly.

Člověk je pánem svého osudu. Podle své vůle může přijmout nebo zavrhnout Cestu k této Nesmrtelnosti, která se mu nyní otevírá!

Ta Cesta je učiněna těžkou – kvůli tomu, aby odpadli slabí a váhaví. Proto na ni nepřiváděj nemoudré, ty, kdo se neočistili, a slabé: tím bys uškodil jak jim, tak i sobě!

Existují tři překážky, které se ne každému člověku podaří překonat: první – nedostatek snažení o získání vědomostí, druhá – nepřítomnost lásky k Bohu, třetí – sklon ke zlu.

Ale důstojný, který zamířil ke Světlu, – projde po Cestě, poněvadž mu pomohou Představitelé Světla! Oni – Mistrové Života – získali Nesmrtelnost a projevují Dokonalou Moudrost, Všeobjímající Lásku a Jednotnou Sílu!

... Tato Cesta k Dokonalosti je jednotná – od počátku časů až do nekonečné budoucnosti!