Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola sedmá. Klíč Jednoty.

21. 5. 2017

Kapitola sedmá. Klíč Jednoty.


 

Aby člověk mohl získat klíč Jednoty – musí se naučit rozplynutí.

Vědomí je schopno rozplynutí.

Ty, člověče, nejsi tělo! Ty jsi duše, a přitom potenciálně svobodná! Jsi schopen toho, abys přestoupil slupku svého těla!

Splynutí je rozplynutí v Tom, s Kým splýváš.

Ale věz, že předtím se musíš stát nezformovaným a získat aktivní pohyblivost vědomí! Jenom pak můžeš splynout se Světlem!

... Když řeka vtéká do oceánu, ztrácí břehy, co vytvářely její hranice. Vody řeky a vody oceánu se stávají jedním.

A základem splynutí je láska. Nelze se rozplynout v prostředí, které je ti lhostejné! A jenom láska sjednocuje duši v Jedno s Božským Světlem, do Kterého se duše toužila vlít!

... Tohle všechno víš, a to, co ti dosud není známo, jsou části Velikého Celku, rozvíjejícího se ve Své Nekonečnosti!

Hluboce ukryté pod pomíjivým – existuje Nejjemnější Nepomíjivé! Snaž se o Splynutí s Ním – s tím Velikým Světlem – v Jedno!

Co je proces poznávání Hlubin? Je to ponoření do stále větší jemnosti – až do Prvotního Nejjemnějšího Živého Světla.

Ale jen ten, kdo se bez ustání snaží a pracuje – získává Jednotu s tím Nekonečným Nejjemnějším Světlem!

Poslání života všech vědomí je, aby se ve svém rozvoji staly hodnými Jednoty s tím Světlem, a aby Ho na závěr obohatily sebou – novou Částicí Světla.

Nežij v otroctví a ve tmě! Realizuj to své veliké předurčení!

Až dosáhneš Splynutí – staneš se Zrozeným ve Světle a staneš se Světlem!

... Každá bytost je podobná buňce jednotného Organizmu, rostoucí v procesu života tohoto Organizmu.

Proto si važ každého života, ať už se nachází na jakémkoliv stupni vývoje!

Každá bytost má svou úlohu ve všeobecném životě. Všechno, co existuje a děje se, má příčinu a účel v životě Veškerenstva.

Vědomí, která jsou mladší než ty na žebříku života, jsou tvoji bratři a sestry; nejsou tedy hodni tvojí péče? A Vědomí-Světlo, které tě převyšuje svojí Bezmezností, čeká, aby tě včlenilo do Sebe – do Svojí Všeobsáhlosti.

A ještě: ty žiješ na Zemi – a tvůj život je nerozlučnými pouty svázán se životem planety.

Ty jsi svázán s planetou a s každou částicí Všeobecného Života, žijící na ní, – ať už o tom víš, nebo to nevíš. Ať už obrátíš svůj pohled vzhůru nebo dolů – spatříš: všechno je Jedno! Cokoliv, co se zdá oddělené, je částí Velikého Mnohorozměrného Celku!

Tvoje tělo je svázáno s tělem Země. A Země – v jejím nemateriálním projevení – a ty-duše, zrozená v těle na této planetě, jste podobny ohromnému stromu života s lístečkem na větvi tohoto stromu. Přičemž «lísteček», co chce poznat Celistvou Pravdu, musí poznat nejprve strom a až potom – Toho, z Něhož se jeho kořeny naplňují Sílou Života.

Poznej Zemi! V jejím Ohnivém Srdci je klíč ke všemu, co na ní žije. Hoří tam neuhasitelný Plamen! V Ohnivém Srdci Země je průchod, brána – do Nekonečnosti Tvořivého Ducha!

Hledej tajemství Srdce Země – a Prvotní ti otevře bránu do Svého Příbytku!

... Toto Nejjemnější Světlo se skládá ze vzájemně slitých Velikých Vědomí. Mistři Života, jsoucí v Něm a tvořící Ho, věčně žijící a nepotřebující už pro Svůj život smrtelná těla, mají Dokonalou Moudrost a usměrňují rozvoj Veškerenstva. Oni jsou Rukama té Prvotní Síly, Která všemu vládne.

A ten, kdo zamířil ke Světlu, nezůstane osamělý!