Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola šestá. Klíč Síly

16. 5. 2017

Kapitola šestá. Klíč Síly


 

Láska, moudrost a síla jdou spolu ruku v ruce a tvoří celek. Splývají jedna s druhou na cestě zdokonalování ducha.

Tato moje slova ať se stanou průvodci pro lidské syny a dcery!

Já dávám tyto vědomosti těm, kdo hledají a jsou připraveni je vnímat!

Já pomáhám získat sílu tomu, kde následuje Cestu Světla!

Klíč Síly získá ten, kdo shromažďuje sílu pro vejití do Světla!

Otevírám ti, člověče, pokladnici moudrosti, abys nesešel s cesty! Ale vezmi si s sebou sílu, kterou už jsi získal na Cestě k Pravdě, poněvadž ten, kdo nemá sílu, nepřekoná překážky!

Síla roste z pohybu po Cestě.

Jsou tři stupně růstu síly:

zpočátku člověk pěstuje sílu těla,

poté získává vůli – sílu ducha,

potom roste, a postupně se přeměňuje ve Světlonosného Ducha, stále více se přibližujícího k Nejjemnějšímu Světlu!

Neboj se síly, co je uvnitř tebe! Ale pouze ji zaměřuj s moudrostí! Ať je tvoje síla zakotvena na vědomostech a lásce!

Nebuď ovládán následky svých minulých chyb! Staň se pánem svého života!

A vytvářej sám to, co tě obklopuje!

Poněvadž v tobě jsou příčiny událostí, které tě zasahují!

A jenom ty jsi schopen měnit sám sebe – a tím měnit život i události kolem!

Hledej stále dokonalejší motivace pro svá konání – a pak v tobě vzejde Božské Slunce a ozáří život kolem tebe!

Ale nezpyšni, ó člověče, tím, čeho dosáhneš! Protože jakýkoliv úspěch se ničí pýchou! Samochvála a samolibost rozdrtí budovu, vysokou až do nebe, – na prach...

Láska, moudrost a měkkost jsou pevné základy pro sílu!

... Zákony existují v lidských společenstvích. Ale existují i ty Zákony, podle kterých žije a rozvíjí se vesmír. Kdo porušuje Zákony vesmíru, zákony Stvořitele, – riskuje, že zahyne, poněvadž působí škodu Veškerenstvu.

Poznání Zákonů vesmíru je Moudrost.

Konkrétně nelze používat sílu pro osobní povyšování se nad lidmi!

Strach připoutává duši ke tmě. Ale láska ji vede ke Svobodě a ke Světlu! Ať se tvá síla spojuje pouze s Láskou a nikdy nezasévá ve světě strach!

Brána k Síle je tajná! Ale tomu, kdo se snaží a je toho hoden, je Veliká Síla dostupná! Klíčem k ní je usilování o Splynutí s Jednotným Nejjemnějším!

Cesta člověka leží mezi stíny, ale jeho Cílem je toto Světlo!

A ať už je jakkoliv obtížné překonání Cesty – ty se Zrozeným ve Světle můžeš stát!

Následuj tedy Cestu, kterou vedou lidi Poslové Světla!

... Člověk se může osvobodit od okovů tmy! Člověk se může stát Jednotným s Prvotním! A člověk se také může stát Jednotným se Vším!

Kvůli tomu by měl shromažďovat a rozvíjet sílu duše!

To je možné udělat a měl bys to dělat, dokud ještě máš na Zemi tělo. Poněvadž tvoje tělo je transmutátor pro akumulaci síly duše.

Ale ono se může stát i Žezlem Života pro projevení Síly Prvotního!

Avšak vždy pamatuj, ó člověče, na nebezpečnost síly! Neboť bude Sílou rozdrcen ten, kdo se pokusí udělat svoji sílu nástrojem vlastní nadvlády nad druhými.

Ať se názorným příkladem navždy stane historie Atlantidy! Do tmy padli ti, kdo se povznesli nad lidi na křídlech pýchy!... Ohromné vědomosti a vliv jim daly pocit moci. Začali se považovat za bohy a odmítli vedení Prvotního; ponořili se do zakázaného a podlehli pokušení používat černou magii... Tak nadešel konec civilizace Atlantidy. Z Vůle Stvořitele se pak změnila rovnováha ve vrstvách Země. A ostrovy Atlantidy klesly pod vodu...

Pamatuj na to, ó člověče, protože to, co se s nimi kdysi stalo, se nesmí opakovat s tebou...

Ze všech obyvatel Atlantidy – pouze Nositelé Čistoty a Světla tehdy dále pokračovali v životě ve Svých tělech na Zemi. Oni byli Prvotním předem varováni a zavčas se vydali k různým národům, které ještě žily divoce a neuvědoměle. Odpluli na další kontinenty, aby zachovali Vědění o Cestě ke Světlu a osvítili ty lidi. Oni se stali Světlonoši Lásky a Moudrosti pro mladší lidská pokolení. A pak nastal čas, kdy se ty národy začaly sytit Jejich Moudrostí. Ti Atlanťané se stali spojujícím článkem mezi světem lidí – a světem Prvotního. Lidé, obývající kontinenty Země, je nazývali Dětmi Slunce, Syny a Dcerami Boha.

Mnozí z Nich i v současnosti plní instrukce Obyvatele Hlubin a pracují, aby pozvedli vědomí lidí až k Moudrosti Stvořitele.